new

انواع لنز

در این نوشتار سعی شده است اطلاعاتی به اختصار و به زبان ساده و نیز در جهت استفاده مناسب و صحیح ازانواع لنز  های تماسی ارائه شود


لنز های نرم


 لنز های یکبار مصرف : با توجه به این که بیشتر عوارض مربوط به لنز های نرم در ارتباط با آلوده شدن آن ها بوسیله رسوبات است لذا با تعویض مکرر لنز ، این مشکلات وجود ندارد و می توان پس از چند روز استفاده لنز را دور انداخت اما از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست .

لنز های روزانه : به کنتاکت لنز هایی گفته می شود که معمولاً تا ۳۸ % آب دارند و از نظر کیفی برای استفاده در طول ساعات معینی در شرایط چشم باز ساخته شده اند و نباید هنگام خواب یا شرایط چشم بسته از آن استفاده نمود . معمولا از عمر مناسبی برخوردار اند و پر مصرف ترین نوع لنز به شمار می روند .

لنز های دائمی : این گونه لنز هارا میتوان برای مدت بیشتری در چشم نگه داشت و در شرایط چشم بسته نیز اکسیژن کافی را از خود عبور میدهند و میتوان در طول مدت شبانه روز ازآن استفاده کرد . معمولاً بین ۵۰ – ۷۰ % آب دارند . اما نتایج تحقیقات انجمن کنتاکت لنز چشم پزشکان آمریکا نشان میدهد هیچکدام از هیدروژل های موجود را در شرایط چشم بسته نباید به مدت طولانی استفاده کرد بنابرینبهترین شکل استفاده از لنز، تهیه ی لنز های دائمی و استفاده آن به صورت روزانه می باشد .


لنز های سخت 


امروزه بعلت پیشرفت تکنولوژی در علنم شیمی پلیمری، کانتاکت لنز ها از موادی ساخته می شوند که به اکسیژن و دی اکسید کربن نفوذ پذیرند بنابرین لنز های سخت همچون گذشته موجب آزار نمی شوند ، تحمل خوبی را فراهم میسازند این نوع لنز های سخت را R.G.P می نامند . اکنون این لنز ها یک پدیده عالی حساب می شوند

avatar

مدیر سایت

مرکز لنـز ایران بیـست و یکسال پیش در سال 1371 فعالیـت خود را آغاز کـرد . تهیه و توزیع لنزهای تماســی چـــشمی یا کنتاکت لنزها ، آموزش صحیـح استفـاده ، مزایای لنزها و نهایتـا ارتقا سطح دانش عموم در این باره ، از وظایف و اهداف این مرکز است .

پاسخ دهید