استفاده صحیح از لنز تماسی

بهداشت و نگهداری لنز ۱

لنز نرمی که در اختیار شماست از پلیمر خاصی ساخته شده است که میتواند آب را جذب کند . کامیابی شما در استفاده از لنز ها بستگی زیادی به این دارد که با چه دقتی از آن بهره می گیرید . این نوشتار به بررسی اهمیت لنز جهت استفاده مناسب می پردازد .

 

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید