درباره ما

 

مرکز لنـز ایران سی و چهار  سال پیش در سال ۱۳۶۷ فعالیـت خود را آغاز کـرد .
 
تهیه و توزیع لنزهای تماســی چـــشمی یا کنتاکت لنزها ، آموزش صحیـح استفـاده ، مزایای لنزها و نهایتـا ارتقا سطح دانش عموم در این باره ، از وظایف و اهداف این مرکز است .
 
امروزه با تحولی که در زمینه پلی مرها و تکنولوژی ساخت کنتاکت لنز پدید آمده است ، بسیاری از مسایل مربوط به آن حل شده است .

 

موارد استفاده از لنزهای نامریی بطور مختصر بشرح زیر است :

میوپی یا نزدیک بینی

هیپرمتروپی یا دوربینی

آنیزومتروپی یا اختاف قدرت دو چشم

– آفاکی ( کسانیکه آب مروارید عمل شده اند

آستیگماتیسم های منظم و نا منظم

کراتوکونوس یا قوز قرنیه

لکه ها و کدروت قرنیه ( لنزهای بلک پوپیل)

موارد استعمال درمانی برای بیماریهای قرنیه

لنزهای ویژه بانداژ یا پانسمان پس از اعمال جراحی

تغییر رنگ چشم برای زیبایی

همواره کوشیده ایم از بهترین و معتبرترین برندهای کنتاکت لنز در دنیا ، تهیه  و توزیع کنیم .باشد که در این راستا توانسته باشیم خدمتی هر چند کوچک ارایه دهیم .