موارد استفاده از لنزهای نامریی بطور مختصر بشرح زیر است :

– میوپی یا نزدیک بینی

– هیپرمتروپی یا دوربینی

– آنیزومتروپی یا اختاف قدرت دو چشم

– آفاکی ( کسانیکه آب مروارید عمل شده اند

– آستیگماتیسم های منظم و نا منظم

– کراتوکونوس یا قوز قرنیه

– لکه ها و کدروت قرنیه

– موارد استعمال درمانی برای بیماریهای قرنیه

– لنزهای ویژه بانداژ یا پانسمان پس از اعمال جراحی

– تغییر رنگ چشم برای زیبایی

همواره کوشیده ایم از بهترین و معتبرترین برندهای کنتاکت لنز در دنیا ، خریداری و توزیع کنیم .باشد که در این راستا توانسته باشیم خدمتی هر چند کوچک ارایه دهیم .