لنز طبی - مرکز لنز ایران | تهیه و توزیع انواع کانتاکت لنزهای طبی - رنگی | لنز طبی و رنگی

بایگانی دسته بندی ها لنز طبی

لنزهای طبی

لنزهای طبی

لنزهای طبی کنتاکت لنزها بویژه لنزهای طبی طیف وسیعی از لنزهای تماسی هستند که به موارد استفاده از آنها بطورمختصر می پردازیم : برای اصلاح دید در میوپی یا نزدیک بینی هیپرمتروپی یا دوربینی آنیزو متروپی یا اختلاف قدرت دو چشم آفاکی ( کسانیکه آب مروارید عمل شده اند آستیگماتیسم منظم‌ و نا منظم کراتوکونوس […]