نگهداری لنز - مرکز لنز ایران | تهیه و توزیع انواع کانتاکت لنزهای طبی - رنگی | لنز طبی و رنگی

بایگانی دسته بندی ها نگهداری لنز

نگهداری لنز و بهداشت آن

نگهداری لنز

در ادامه به  اختصار به ذکر برخی نکات برای استفاده صحیح از لنز های تماسی می پردازیم › همواره جالنزی خود را با دور ریختن محلول در هر روز تمیز نگه دارید › هرگز از محلول جالنزی دو بار استفاده نکنید ›هرگز از آب ، آب نمک ، آب مقطر و یا آب دهان جهت […]

نگهداری و بهداشت لنزها

نگهداری و بهداشت لنز

 به  اختصار به ذکر برخی نکات برای استفاده صحیح از لنز های تماسی می پردازیم: › همواره جالنزی خود را با دور ریختن محلول در هر روز تمیز نگه دارید › هرگز از محلول جالنزی دو بار استفاده نکنید ›هرگز از آب ، آب نمک ، آب مقطر و یا آب دهان جهت نگه داری […]

روش درست گذاشتن لنز در چشم

روش درست گذاشتن لنز در چشم

در این نوشتار به آموزشی دقیق ، عملی و ساده برای قرار دادن لنز در چشم پرداخته ایم. برای  جلوگیری از اشتباه عادت کنید همیشه اول لنز را در چشم راست بگذارید پس به خاطر داشته باشید با چشم راستتان شروع کنید : الف : هنگامی که مطمئن شدید لنز  پشت و رو نیست آنرا روی […]